Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tiến sĩ - Nguyễn Trung Sơn
Điện thoại:
024335343
Email: sonnt.ctet@gmail.com
Hiệu Trưởng Tiến sĩ - Nguyễn Trung Sơn
2 Thạc sĩ - Đặng Văn Tung
Điện thoại:
024335325
Email: tungdaotao@yahoo.com
Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ - Đặng Văn Tung
3 Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thanh Mai
Điện thoại:
024.3351966
Email: maithanhctet@gmail.com
Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thanh Mai
Khoa chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thạc sĩ - Phan Thanh Hương
Điện thoại:
024 33 535061
Trưởng Khoa LLCT, GDTC & QP Thạc sĩ - Phan Thanh Hương
2 Thạc sĩ - Nguyễn Trung Dũng
Điện thoại:
(024) 33 535061
Phó Trưởng Khoa LLCT, GDTC & QP Thạc sĩ - Nguyễn Trung Dũng
3 Thạc sĩ - Bùi Thế Toàn
Điện thoại:
02433.531.060
Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Thực phẩm Thạc sĩ - Bùi Thế Toàn
4 Thạc sĩ - Lê Thị Hồng Thanh
Điện thoại:
02433 530.150
Trưởng khoa THPT Thạc sĩ - Lê Thị Hồng Thanh
5 Thạc sĩ - Đoàn Hoài Đức
Điện thoại:
(024)33.531.837
Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng Thạc sĩ - Đoàn Hoài Đức
6 Thạc sĩ - Lưu Phương Thùy
Phó Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng Thạc sĩ - Lưu Phương Thùy
7 Thạc sĩ - Chu Hồng Thủy
Điện thoại:
024.33532505
Trưởng Khoa Khách sạn - Du lịch Thạc sĩ - Chu Hồng Thủy
8 Thạc sĩ - Mai Hồng Vân
Điện thoại:
024.33532505
Phó Trưởng Khoa Khách sạn - Du lịch Thạc sĩ - Mai Hồng Vân
9 Thạc sĩ - Lê Thanh Trà
Điện thoại:
(024) 33 530 407
Trưởng Khoa CNTT Thạc sĩ - Lê Thanh Trà
10 Thạc sĩ - Nguyễn Văn Vinh
Điện thoại:
(024)33.530.635
Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Thạc sĩ - Nguyễn Văn Vinh
11 Thạc sĩ - Phạm Thị Cẩm Hà
Điện thoại:
024.33.535.059
Trưởng Khoa Kế toán Thạc sĩ - Phạm Thị Cẩm Hà
12 Thạc sĩ - Lê Thị Thúy Hồng
Điện thoại:
024.33.535.059
Phó Trưởng Khoa Kế toán Thạc sĩ - Lê Thị Thúy Hồng
13 Thạc sĩ - Trương Hồng Thúy
Điện thoại:
(024)35 3 0063
Trưởng Khoa Ngoai Ngữ Thạc sĩ - Trương Hồng Thúy
14 Thạc sĩ - Lê Thị Thanh Sơn
Điện thoại:
(024) 33 530 407
Phó trưởng Khoa CNTT Thạc sĩ - Lê Thị Thanh Sơn
Phòng, ban chức năng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tiến sĩ - Tạ Đức Thanh
Điện thoại:0984717175
02433531324
Email: taducthanh@gmail.com
Trưởng phòng Tuyển sinh & Công tác HSSV Tiến sĩ - Tạ Đức Thanh
2 Thạc sĩ - Quách Xuân Trường
Điện thoại:
02433.532.091
Email: daotao.ctet@gmail.com
Trưởng phòng Đào Tạo Thạc sĩ - Quách Xuân Trường
3 Thạc sĩ - Nguyễn Hữu Quỳnh
Điện thoại:
024.8588.7609
Phó Trưởng phòng Đào tạo
Thạc sĩ
Thạc sĩ - Nguyễn Hữu Quỳnh
4 Thạc sĩ - Tạ Thu Huyền
Điện thoại:
02433 532.941
Trưởng phòng Kế toán Thạc sĩ - Tạ Thu Huyền
5 Nguyễn Văn Thảo
Điện thoại:
02433.533945
Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị Nguyễn Văn Thảo
6 Thạc sĩ - Ngô Quốc Sơn
Điện thoại:
02433.533945
Phó Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị Thạc sĩ - Ngô Quốc Sơn
7 Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thùy Linh
Điện thoại:
02433.530.943
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thùy Linh
8 Thạc sĩ - Nguyễn Văn Khoa
Điện thoại:
02433.530.943
Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thạc sĩ - Nguyễn Văn Khoa
9 Trương Thanh Lâm
Điện thoại:
02433.531.324
Phó trưởng phòng Tuyển sinh & Công tác HSSV Trương Thanh Lâm
10 Thạc sĩ - Bùi Thị Xuân Hương
Điện thoại:
02433532942
Trưởng phòng Khoa Học và Đảm bảo chất lượng Thạc sĩ - Bùi Thị Xuân Hương
11 Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thanh Mai
Điện thoại:
02433.519.666
Giám đốc Trung tâm Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thanh Mai
12 Thạc sĩ - Nguyễn Hoàng Tứ
Điện thoại:
02433.535.247
Phó Giám đốc Trung tâm Thạc sĩ - Nguyễn Hoàng Tứ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây