Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tiến sĩ - Nguyễn Trung Sơn
Điện thoại:
0243353432
Email: sonnt.ctet@gmail.com
Hiệu Trưởng Tiến sĩ - Nguyễn Trung Sơn
2 Thạc sĩ - Đặng Văn Tung
Điện thoại:
0243353250
Email: tungdaotao@yahoo.com
Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ - Đặng Văn Tung
3 Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thanh Mai
Điện thoại:
024.3351966
Email: maithanhctet@gmail.com
Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thanh Mai
Khoa chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thạc sĩ - Phan Thanh Hương
Điện thoại:
024 33 535061
Trưởng Khoa LLCT, GDTC & QP Thạc sĩ - Phan Thanh Hương
2 Thạc sĩ - Nguyễn Trung Dũng
Điện thoại:
(024) 33 535061
Phó Trưởng Khoa LLCT, GDTC & QP Thạc sĩ - Nguyễn Trung Dũng
3 Thạc sĩ - Phạm Thị Oanh
Điện thoại:
(024)33.532.058
Trưởng Khoa Marketing Thạc sĩ - Phạm Thị Oanh
4 Thạc sĩ - Bùi Thị Giang
Điện thoại:
(024)33.532.058
Phó Trưởng Khoa Marketing Thạc sĩ - Bùi Thị Giang
5 Thạc sĩ - Bùi Thế Toàn
Điện thoại:
02433.531.060
Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Cơ bản Thạc sĩ - Bùi Thế Toàn
6 Thạc sĩ - Đỗ Thị Huệ
Điện thoại:
02433.531.060
Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Cơ bản Thạc sĩ - Đỗ Thị Huệ
7 Thạc sĩ - Đoàn Hoài Đức
Điện thoại:
(024)33.531.837
Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng Thạc sĩ - Đoàn Hoài Đức
8 Thạc sĩ - Lưu Phương Thùy
Phó Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng Thạc sĩ - Lưu Phương Thùy
9 Thạc sĩ - Chu Hồng Thủy
Điện thoại:
024.33532505
Trưởng Khoa Khách sạn - Du lịch Thạc sĩ - Chu Hồng Thủy
10 Thạc sĩ - Nguyễn Quang Thái
Điện thoại:
024.33532505
Phó Trưởng Khoa Khách sạn - Du lịch Thạc sĩ - Nguyễn Quang Thái
11 Thạc sĩ - Lê Thanh Trà
Điện thoại:
(024) 33 530 407
Quyền trưởng Khoa Tin học kinh tế Thạc sĩ - Lê Thanh Trà
12 Thạc sĩ - Nguyễn Văn Vinh
Điện thoại:
(024)33.530.635
Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Thạc sĩ - Nguyễn Văn Vinh
13 Thạc sĩ - Bùi Thị Xuân Hương
Điện thoại:
(024)33.530.635
Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Thạc sĩ - Bùi Thị Xuân Hương
14 Thạc sĩ - Phạm Thị Cẩm Hà
Điện thoại:
024.33.535.059
Trưởng Khoa Kế toán Thạc sĩ - Phạm Thị Cẩm Hà
15 Thạc sĩ - Lê Thị Thúy Hồng
Điện thoại:
024.33.535.059
Phó Trưởng Khoa Kế toán Thạc sĩ - Lê Thị Thúy Hồng
16 Thạc sĩ - Trương Hồng Thúy
Điện thoại:
(024)35 3 0063
Phó trưởng Khoa Ngoai Ngữ Thạc sĩ - Trương Hồng Thúy
Phòng, ban chức năng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tiến sĩ - Tạ Đức Thanh
Điện thoại:0984717175
02433531324
Email: taducthanh@gmail.com
Trưởng phòng Tuyển sinh & Công tác HSSV Tiến sĩ - Tạ Đức Thanh
2 Tiến sĩ - Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:
02433 532942
Email: phongkhqhqt@gmail.com
Trưởng Phòng Khoa Học Và QHQT Tiến sĩ - Nguyễn Văn Thanh
3 Thạc sĩ - Quách Xuân Trường
Điện thoại:
02433.532.091
Email: daotao.ctet@gmail.com
Trưởng phòng Đào Tạo Thạc sĩ - Quách Xuân Trường
4 Thạc sĩ - Nguyễn Hữu Quỳnh
Điện thoại:
024.8588.7609
Phó Trưởng phòng Đào tạo
Thạc sĩ
Thạc sĩ - Nguyễn Hữu Quỳnh
5 Thạc sĩ - Tạ Thu Huyền
Điện thoại:
02433 532.941
Trưởng phòng Kế toán Thạc sĩ - Tạ Thu Huyền
6 Thạc sĩ - Lê Thị Hồng Thanh
Điện thoại:
02433 530.150
Phó Trưởng phòng Thanh Tra Khảo Thí Thạc sĩ - Lê Thị Hồng Thanh
7 Nguyễn Văn Thảo
Điện thoại:
02433.533945
Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị Nguyễn Văn Thảo
8 Thạc sĩ - Ngô Quốc Sơn
Điện thoại:
02433.533945
Phó Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị Thạc sĩ - Ngô Quốc Sơn
9 Lê Huy Sự
Điện thoại:
02433.533945
Phó Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị Lê Huy Sự
10 Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thùy Linh
Điện thoại:
02433.530.943
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thùy Linh
11 Thạc sĩ - Nguyễn Văn Khoa
Điện thoại:
02433.530.943
Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thạc sĩ - Nguyễn Văn Khoa
12 Thạc sĩ - Dương Thị Quế
Điện thoại:
02433532942
Phó trưởng Phòng Khoa Học Và QHQT Thạc sĩ - Dương Thị Quế
13 Trương Thanh Lâm
Điện thoại:
02433.531.324
Phó trưởng phòng Tuyển sinh & Công tác HSSV Trương Thanh Lâm
14 Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thanh Mai
Điện thoại:
02433.519.666
Giám đốc Trung tâm Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thanh Mai
15 Thạc sĩ - Nguyễn Hoàng Tứ
Điện thoại:
02433.535.247
Phó Giám đốc Trung tâm Thạc sĩ - Nguyễn Hoàng Tứ
16 Thạc sĩ - Lâm Tuấn Hưng
Điện thoại:
02433.535.247
Phó Giám đốc Trung tâm Thạc sĩ - Lâm Tuấn Hưng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây