Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Trung Sơn

Email: sonnt.ctet@gmail.com
Hiệu Trưởng Nguyễn Trung Sơn
2 Đặng Văn Tung

Email: tungdaotao@yahoo.com
Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Tung
3 Nguyễn Thị Thanh Mai

Email: maithanhctet@gmail.com
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Mai
Khoa chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thanh Hương
Điện thoại:
024 33 535061
Trưởng Khoa LLCT, GDTC & QP Phan Thanh Hương
2 Nguyễn Trung Dũng
Điện thoại:
(024) 33 535061
Phó Trưởng Khoa LLCT, GDTC & QP Nguyễn Trung Dũng
3 Phạm Thị Oanh
Điện thoại:
(024)33.532.058
Trưởng Khoa Marketing Phạm Thị Oanh
4 Bùi Thị Giang
Điện thoại:
(024)33.532.058
Phó Trưởng Khoa Marketing Bùi Thị Giang
5 Bùi Thế Toàn
Điện thoại:
(024)33.531.060
Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Cơ bản Bùi Thế Toàn
6 Đỗ Thị Huệ
Điện thoại:
(024)33.531.060
Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Cơ bản Đỗ Thị Huệ
7 Đoàn Hoài Đức
Điện thoại:
(024)33.531.837
Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng Đoàn Hoài Đức
8 Lưu Phương Thùy
Phó Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng Lưu Phương Thùy
9 Chu Hồng Thủy
Điện thoại:
024.33532505
Trưởng Khoa Khách sạn - Du lịch Chu Hồng Thủy
10 Nguyễn Quang Thái
Điện thoại:
024.33532505
Phó Trưởng Khoa Khách sạn - Du lịch Nguyễn Quang Thái
11 Lê Thanh Trà
Điện thoại:
(024) 33 530 407
Quyền trưởng Khoa Tin học kinh tế Lê Thanh Trà
12 Phạm Văn Trường
Điện thoại:
(024)33.530.635
Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Phạm Văn Trường
13 Nguyễn Văn Vinh
Điện thoại:
(024)33.530.635
Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Vinh
14 Bùi Thị Xuân Hương
Điện thoại:
(024)33.530.635
Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Bùi Thị Xuân Hương
15 Phạm Thị Cẩm Hà
Điện thoại:
024.33.535.059
Trưởng Khoa Kế toán Phạm Thị Cẩm Hà
16 Lê Thị Thúy Hồng
Điện thoại:
024.33.535.059
Phó Trưởng Khoa Kế toán Lê Thị Thúy Hồng
17 Trương Hồng Thúy
Điện thoại:
(024)35 3 0063
Phó trưởng Khoa Ngoai Ngữ Trương Hồng Thúy
Phòng, ban chức năng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tạ Đức Thanh
Điện thoại:0984717175
02433531324
Email: taducthanh@gmail.com
Trưởng phòng Tuyển sinh & Công tác HSSV Tạ Đức Thanh
2 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:
02433 532942
Email: phongkhqhqt@gmail.com
Trưởng Phòng Khoa Học Và QHQT Nguyễn Văn Thanh
3 Quách Xuân Trường
Điện thoại:
02433.532.091
Email: daotao.ctet@gmail.com
Trưởng phòng Đào Tạo Quách Xuân Trường
4 Nguyễn Hữu Quỳnh
Điện thoại:
024.8588.7609
Phó Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Hữu Quỳnh
5 Tạ Thu Huyền
Điện thoại:
02433 532.941
Trưởng phòng Kế toán Tạ Thu Huyền
6 Trần Văn Cốc
Điện thoại:
02433 530.150
Trưởng phòng Thanh Tra Khảo Thí Trần Văn Cốc
7 Lê Thị Hồng Thanh
Điện thoại:
02433 530.150
Phó Trưởng phòng Thanh Tra Khảo Thí Lê Thị Hồng Thanh
8 Nguyễn Văn Thảo
Điện thoại:
02433.533945
Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị Nguyễn Văn Thảo
9 Ngô Quốc Sơn
Điện thoại:
02433.533945
Phó Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị Ngô Quốc Sơn
10 Lê Huy Sự
Điện thoại:
02433.533945
Phó Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị Lê Huy Sự
11 Nguyễn Thị Thùy Linh
Điện thoại:
02433.530.943
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Thùy Linh
12 Nguyễn Văn Khoa
Điện thoại:
02433.530.943
Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Khoa
13 Dương Thị Quế
Điện thoại:
02433532942
Phó trưởng Phòng Khoa Học Và QHQT Dương Thị Quế
14 Trương Thanh Lâm
Điện thoại:
02433.531.324
Phó trưởng phòng Tuyển sinh & Công tác HSSV Trương Thanh Lâm
15 Nguyễn Thị Thanh Mai
Điện thoại:
02433.519.666
Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Thanh Mai
16 Nguyễn Hoàng Tứ
Điện thoại:
02433.535.247
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hoàng Tứ
17 Lâm Tuấn Hưng
Điện thoại:
02433.535.247
Phó Giám đốc Trung tâm Lâm Tuấn Hưng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây