Khoa LLCT, GDTC & QP

Thứ tư - 16/11/2016 21:10

I. Giới thiệu chung
1. Cơ cấu tổ chức
Khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Thể chất và Quốc phòng có hai bộ môn:
- Bộ môn Lý luận Chính trị
- Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng
2. Cán bộ quản lý:

 

phan thanh huong

Trưởng Khoa
Ths. Phan Thanh Hương

nguyen trung dung

Phó trưởng khoa
Ths. Nguyễn Trung Dũng

3. Đội ngũ giảng viên
 Số lượng: 14, trong đó có 13 giảng viên cơ hữu và 01 thư ký khoa
- Bộ môn Lý luận Chính trị: 7 giảng viên, trong đó: 01 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ
- Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng: 7 giảng viên, trong đó: 3 Thạc sĩ, 4 cử nhân.

 

Khoa Ly luan TT

Tập thể giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

II. Chức năng, nhiệm vụ
    1. Chức năng
           Khoa là đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu. Khoa có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học các môn học chung bao gồm Lý luận chính trị, giáo dục thể chất và quốc phòng.
     2. Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của nhà trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các học phần của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong khoa;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển nội dung đào tạo các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhiệm; tham gia các hoạt động khoa học, giáo dục đào tạo của nhà trường.
- Quản lý, tổ chức việc giảng dạy của giảng viên đối với các môn học do khoa trực tiếp đảm nhiệm.
- Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài giảng của bộ môn thuộc khoa.
- Tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa đào tạo theo quy định của nhà nước và nhà trường.
- Phân công giảng viên của khoa giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường.
- Theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khoa.
- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải tiến phương pháp giảng dạy trong khoa...
- Góp phần thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên Nhà trường.
- Thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, nghị quyết và chương trình công tác của cấp trên gia

tham quan bao tang ho chi minh

 

tham quan bao tang ho chi minh 2014

 

olympic ly luan chinh tri 2014

III. Thành tích đạt được
     Bên cạnh các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ công tác được Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao, Khoa Lý luận Chính trị - GDTC&QP còn thực hiện nhiều hoạt động bổ trợ khác cho HS - SV như các cuộc thi Olympic các môn Lý luận Chính trị năm học 2013-2014.  Tổ chức các buổi học tập ngoại khóa cho sinh viên, thảo luận… giúp sinh viên hứng thú trong học tập, cùng nhau chia sẻ kiến thức.
Tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn, của nhà trường trong các hoạt động phong trào của công đoàn trường, công đoàn ngành.  
Tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao nhằm rèn luyện thân thể và giúp cho sinh viên có cơ hội giao lưu học hỏi, cọ sát trong chuyên môn nhằm giúp cho sinh viên phát triển cả thể lực và trí tuệ.
IV. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung:
- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành; Hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới. Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Từ nền tảng lý luận, tư tưởng đó, vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Phối hợp cùng với các đơn vị khác trong Trường đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho nhu cầu của nền kinh tế, giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhuần nhuyễn các kỹ năng...
Mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức:
Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
- Về kỹ năng:
Trang bị cho học viên biết vận dụng kiến thức lý luận Mác - Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Về thái độ:
Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
V. Địa chỉ liên hệ
Văn phòng Khoa
Địa chỉ: Khoa Lý luận Chính trị - GDTC&QP,Tầng 1, nhà A1 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.
Điện thoại: (024) 33 535061

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây