THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG, CẢI THIỆN ĐIỂM ĐỢT 2 NĂM 2018 -2019

Thông báo thời gian đăng ký lớp học lại, học bổ sung, học cải thiện điểm đợt 2 năm học 2018 - 2019.

Kế hoạch tổ chức

- Đối tượng học: Tất cả HSSV có nguyện vọng muốn đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung (học cải thiện điểm áp dụng cho SV cao đẳng khóa 18 trở về trước).

- Tổ chức đăng ký: HSSV nộp đơn đăng ký học về Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh)  từ tuần 2 (14/01/2019) đến hết tuần 5 (01/03/2019).

- Thời gian thông báo quyết định thành lập lớp học phần: dự kiến tuần 06 (04/02/2019 đến 08/03/2019)

- Thời gian học: Dự kiến từ tuần 07 (11/03/2019)

- Thời gian thi: theo lịch thi chung toàn trường

Thông báo Đăng ký học lại , học bổ sung, học cải thiện điểm đợt 2 Tải xuống tại đây.

Mẫu Đơn xin đăng ký học Tải xuống tại đây.

Mẫu Đơn hủy đăng ký học Tải xuống tại đây 

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin.

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

Share