THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 ( CẬP NHẬT NGÀY 29/01/2019)

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 . Tải xuống tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học:

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

Share