Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã có 56 năm lịch sử và phát triển. Tiền thân là Trường chuyên nghiệp Trung cấp của Tổng cục Vật tư thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1961. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp “trồng người” của ngành Công thương và Đất nước. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường gắn liền với những mốc thời gian cụ thể.

 

1. Năm 1961: Trường chuyên nghiệp trung cấp của Tổng cụ Vật tư

Theo Quyết định số 1681/TCVT-TC ngày 20 tháng 12 năm 1961 của Tổng cục vật tư, Trường chuyên nghiệp trung của Tổng cục (sau này là Trường cán bộ Vật tư) được thành lập tại Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội nhằm mục đích: Đào tạo cán bộ trung cấp chuyên nghiệp vụ cho các ngành của Tổng cục; Bổ túc trung cấp nghiệp vụ cho cán bộ sơ cấp có trình độ và có khả năng đảm nhiệm công tác.

2. Năm 1965: Trường Trung cấp Kỹ thuật Thương nghiệp

Giữa năm 1965, Trường Trung cấp Kỹ thuật Thương nghiệp (sau này là Trường Trung học Thương nghiệp Sơn Tây) được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Thương nghiệp Trung ương.

3. Năm 1990: Trường Trung học Thương mại Trung ương I

Theo Quyết định số 1102 TN/QĐ1 ngày 24 tháng 11 năm 1990 của Bộ Thương Nghiệp, Trường Trung học Thương mại Trung ương I được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Trung học thương nghiệp Sơn Tây và Trường cán bộ Vật tư, trụ sở đóng tại Thanh Oai, Hà Sơn Bình.

Nhiệm vụ của Trường là đào tạo cán bộ bậc trung học về nghề nghiệp quản lý và nghiệp vụ kinh doanh thương nghiệp cho các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Hưng, Hà Bắc, Vĩnh Phúc, Hà Sơn Bình, gồm các chuyên nghiệp: Kế toán thống kế, kế hoạch thương nghiệp; Nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh, bảo quản hàng hóa công nghiệp thực phẩm và nông sản thực phẩm; Lao động tiền lương.

4. Năm 1998, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Theo Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ, nâng cấp Trường Trung học Thương mại Trung ương I thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, trụ sở tại 126 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Từ đây Trường chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, với nhiệm vụ chiến lược là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực thương  mại.

Hiện nay, Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Công Thương; Chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục Đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, các Bộ, ngành có liên quan; Chịu sự quản lý của địa phương nơi Trường đặt trụ sở theo quy định của pháp luật. Trường hoạt động theo điều lệ Trường Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập.

Hiện tại Nhà trường có 215 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó có 03 cán bộ là công chức Bộ Công Thương, trên 70% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.

THÀNH TỰU NHÀ TRƯỜNG ĐẠT ĐƯỢC

Từ năm 1961 đến nay, Trường đã đào tạo cho ngành và xã hội khoảng 70.000 cán bộ, nhân viên, trong dó khoảng 200 lưu học sinh, 400 sĩ quan và chiến sĩ Bộ quốc phòng; đã liên kết đào tạo liên thông và tại chức với các trường đại học trong và ngoài nước gần 4000 kỹ sư và cử nhân. Nhà trường đã và đang liên kết đào tạo với nhiều trường Đại học lớn trong và ngoài nước, đẩy mạnh đào tạo nghề nhằm phát triển Nhà trường theo định hướng mới của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những danh hiệu và phần thưởng cao quý:

- Huân chương độc lập hạng Ba (năm 2008);

- 03 Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (năm 2001, 1996, 1986);

- 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1986, 1990, 2011);

- Cờ đơn vị thi đua xuất sắc nhiều năm liên tục của Bộ Công Thương;

- 02 cán bộ, giảng viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

- 01 cán bộ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba;

- Gần 300 cán bộ, giảng viên được tăng Huy chương, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và “Vì sự nghiệp Thương mại”.

Với lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử của đất nước nhưng cũng không quá ngắn. Thời gian đó đủ để khẳng định một thương hiệu “Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại”, một mái trường không hào nhoáng, chưa lộng lẫy nhưng trong đó lắng đọng, kết tinh một phong cách, một đặc trưng không thể pha trộn. Điều đó được tạo ra từ những tấm lòng nhiệt huyết, trung thực của các thế hệ cán bộ giảng viên, được tạo ra từ những ước mơ cháy bỏng của các thế hệ học sinh, sinh viên say mê học tập, ham hiểu biết và quan trọng hơn, đó là sự đoàn kết, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và tin tưởng lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ./.

Share