Giới thiệu về tổ chức Đảng

Giới thiệu về Đảng Bộ

          Đảng bộ Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Thương mại được thành lập và phát triển cùng với quá trình phát triển của nhà trường. Đảng bộ nhà trường là đảng bộ cơ sở,  trước năm 2008 trực thuộc Đảng bộ huyện, thị xã, từ năm 2008, hiện nay trực thuộc Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Giai đoạn 1961 – 1990:

         Đảng bộ của hai trường độc lập: Đảng bộ trường Cán bộ Vật tư và Đảng bộ Trường trung học Thương nghiệp Sơn Tây.

           Bí thư Đảng bộ Trường Cán bộ Vật tư theo các nhiệm kỳ: 

                    1961 – 1963:   Nguyễn  Văn Tiếp

                   1963 – 1966:  Bạch Đằng Giang

                    1966 - 1972:   Nguyễn Ngọc Ân

                    1972 – 1980:  Chu Xuyên

                    1980 – 1983:  Nguyễn Văn Hiếu

                    1983 – 1986:  Phạm Bá Nhẫn

                    1986 – 1988:  Bùi Đình Bá

                    1988 – 1990: Vũ Bình Xuyên

          Bí thư Đảng bộ Trường trung học Thương nghiệp Sơn Tây theo các nhiệm kỳ: 

                     1965 – 1969:  Nguyễn Bá Tước

                     1969 – 1978:  Khuất Duy Thiêm

                     1978 – 1990:  Bùi Văn Lương.

 

Giai đoạn 1991 – 1999:   Đảng bộ Trường  Trung học Thương mại TWI

 

Nhiệm  kỳ

Bí thư

Phó Bí thư

1991 – 1993

Vũ Bình Xuyên

Bùi Đình Bá

1993 – 1996

Vũ Bình Xuyên

Bùi Đình Bá

1996 – 1999

Vũ Bình Xuyên

Bùi Đình Bá

 

Từ 1999 đến nay:  Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Nhiệm  kỳ

Bí thư

Phó Bí thư

1999 – 2001

Vũ Bình Xuyên

Bùi Đình Bá

2001 – 2003

Bùi Đình Bá

Vũ Bình Xuyên

2003 – 2005

Vũ Bình Xuyên

Nguyễn Quang Thư

2005 - 2010

Vũ Bình Xuyên

Nguyễn Quang Thư

2010 - 2015

Nguyễn Đình Chiến

Nguyễn Quang Thư

Nguyễn Quang Thư

2015 - 2020

Nguyễn Trung Sơn

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

         Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 09 đồng chí, BTV gồm 03 đồng chí; hiện nay có  09 chi bộ trực thuộc.

         Đảng bộ nhà trường đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm, liên tục  từ 1993- 2015./.

Share