Giới thiệu Khoa Tin học kinh tế

I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Khoa

 

Q. Trưởng khoa
ThS. Lê Thanh Trà

2. Đội ngũ giảng viên trong khoa

         


Tập thể giáo viên Khoa Tin học kinh tế

II. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Chức năng

             Khoa là đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu. Khoa có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin - Truyền thông.

     2. Nhiệm vụ

          1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo các chuyên ngành của khoa hàng năm và chương trình dài hạn.

          2. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển nội dung đào tạo các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhiệm; tham gia các hoạt động khoa học, giáo dục đào tạo của nhà trường.

          3. Quản lý, tổ chức việc giảng dạy của giảng viên các bộ môn; nghiên cứu đề xuất việc mời các giảng viên, chuyên gia ở các trường, các cơ quan, đơn vị trong nước đến giảng dạy các môn học do khoa trực tiếp đảm nhiệm.

          4. Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài học của các bộ môn thuộc khoa.

          5. Tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa đào tạo theo quy định của nhà nước và nhà trường.

          6. Phân công giảng viên của khoa giảng dạy theo kế hoạch.

          7. Theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khoa.

          8. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải tiến phương pháp giảng dạy trong khoa...

          9. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng ngắn hạn nội dung đào tạo xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy và phân công giảng viên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo nghề ngắn hạn.

          10. Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

III. Thành tích đạt được

          Bên cạnh các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ công tác được Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao, khoa Tin học kinh tế còn thực hiện nhiều hoạt động bổ trợ khác cho HS - SV như các cuộc thi Festival Tin học năm 2011, 2013. Thành lập Câu lạc bộ Tin học năm 2011, với các thành viên là các giảng viên và các HS – SV của khoa.

IV. Ngành nghề đào tạo, mục tiêu đào tạo

      1. Ngành nghề đào tạo

            Khoa đào tạo HS – SV ở cả 2 bậc Cao đẳng và Trung cấp với các chuyên ngành:

            - Bậc Cao đẳng:

            Ngành Hệ thống thông tin quản lý với chuyên ngành đào tạo gồm:

                        + Tin học kế toán.

                        + Tin học doanh nghiệp.

            - Bậc Trung cấp:

                        + Tin học ứng dụng.

                        + Thiết kế và Quản lý Website.

       2. Mục tiêu đào tạo

            - Bậc Cao đẳng:

                        + Chuyên ngành Tin học kế toán:

                         Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Tin học kế toán có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản về khoa học quản lý và công nghệ thông tin, kỹ năng thành thạo trong một số lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kế toán, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin quản lý tại doanh nghiệp cũng như các tổ chức khác, hoặc tiếp tục nâng cao trình độ ở các khóa học có cấp độ cao hơn.

                        + Chuyên ngành Tin học doanh nghiệp:

                        Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Tin học doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản về khoa học quản lý và công nghệ thông tin, kỹ năng thành thạo trong một số lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin quản lý tại doanh nghiệp cũng như các tổ chức khác, hoặc tiếp tục nâng cao trình độ ở các khóa học có cấp độ cao hơn.

            - Bậc Trung cấp:

                        + Tin học ứng dụng:

                        Đào tạo nhân viên trình độ trung cấp chuyên ngành Tin học ứng dụng có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức và sức khỏe tốt; có khả năng sử dụng một số phần mềm ứng dụng; có khả năng thiết lập hệ thống mạng máy tính vừa và nhỏ; có khả năng xây dựng, quản lý trang web cơ bản; có khả năng lắp ráp, sửa chữa và bảo trì máy tính; có khả năng xử lý ảnh bằng phần mềm đồ họa.

                        + Thiết kế và Quản lý Website:

                        Đào tạo nhân viên trình độ trung cấp chuyên ngành Thiết kế và Quản lý Website có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức và sức khỏe tốt; có khả năng xây dựng, quản lý trang web; có khả năng vận hành mạng máy tính vừa và nhỏ; có khả năng lắp ráp, sửa chữa và bảo trì máy tính; có khả năng xử lý ảnh bằng phần mềm đồ họa.

V. Cơ hội học tập, nghề nghiệp và vị trí việc làm

       1. Cơ hội học tập, nghề nghiệp

          Sinh viên Tin học kinh tế được đào tạo kiến thức kết hợp giữa Tin học với Kinh tế. Điều này giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn ở cả lĩnh vực tin học và lĩnh vực kinh tế, kế toán. Do đó, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

          Đặc biệt, sinh viên Tin học kinh tế được thực hành tại các phòng máy tính thực hành hiện đại và các bài thực hành gắn kết với thực tế. Khoa Tin học kinh tế luôn nâng cao khẩu hiệu “Học đi đôi với hành”.

          Chương trình đào tạo theo sát các chuẩn mực Bộ công thương và được cập nhật thường xuyên đảm bảo sinh viên ra trường có được nền tảng kiến thức cần thiết để thành công khi lập nghiệp. Hệ thống tài liệu giảng dạy của Khoa luôn được cập nhật, bổ sung sao cho phù hợp với tốc độ phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin trên thế giới và trong nước.

          Phương pháp giảng dạy và các hình thức đánh giá luôn được cải tiến, có sự cân đối hợp lý giữa lý thuyết và thực hành. Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

          Bên cạnh đó, Khoa cũng thường xuyên tổ chức các hội thi hàng năm dành cho sinh viên như: Festival tin học, ….. giúp sinh viên có thêm cơ hội giao lưu, học tập và cùng nhau chia sẻ kiến thức.

          Sinh viên học ngành Tin học kế toán và Tin học doanh nghiệp đã tốt nghiệp ra trường ở các khoá có việc làm và thu nhập ổn định là rất cao. Một số khác đi theo con đường học tiếp lên đại học lớn như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Kinh tế quốc dân,…  để nhận được băng đại học chính quy.

       2. Vị trí việc làm

          Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tin học kế toán có thể làm việc ở các vị trí như lập trình viên, chuyên viên phân tích hệ thống, chuyên viên dự án của các đơn vị sản xuất phần mềm quản lý chuyên nghiệp; kỹ thuật viên, phụ trách mạng và Công nghệ thông tin của các đơn vị, doanh nghiệp; kế toán tại các doanh nghiệp.

          Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tin học doanh nghiệp có thể làm việc ở các vị trí như lập trình viên, chuyên viên phân tích hệ thống, chuyên viên dự án của các đơn vị sản xuất phần mềm quản lý chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, phụ trách mạng và công nghệ thông tin của các đơn vị, doanh nghiệp; tư vấn, kinh doanh các sản phẩm máy tính và công nghệ thông tin.

VI. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa

         Địa chỉ: Phòng 31 nhà A1 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.
         Điện thoại: (04) 33 530 407

Share