Giới thiệu khoa Quản trị kinh doanh

I. GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO KHOA


Trưởng khoa
ThS. Phạm Văn Trường


Phó trưởng khoa
ThS. Nguyễn Văn Vinh

II. GIỚI THIỆU CHUNG

      Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) được thành lập vào năm 1998, từ khi Trường được nâng cấp từ Trung học Thương mại TW I lên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, là một trong những khoa nòng cốt và có truyền thống lâu đời của Trường.  Đến năm 2001 , Khoa được tách ra làm hai khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Kế toán. Năm 2011, để đáp ứng yêu cầu đào tạo lúc đó, bộ môn Luật – Thống kê – Marketing được tách ra thành lập Khoa Marketing. Năm 2015 bộ môn Khách sạn – Du lịch tách khỏi khoa QTKD để thành lập khoa Khách sạn – Du lịch. Cùng với sự phát triển của nhà trường, khoa QTKD đã có những bước phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng.

Cơ cấu tổ chức Khoa hiện nay gồm 02 bộ môn:

      -   Bộ môn Kinh tế

      -   Bộ môn Quản trị kinh doanh

Tổng số cán bộ, giảng viên của Khoa gồm có 31 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 27 thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 90%).

     -   Trưởng khoa: Ths Phạm Văn Trường

     -    Phó trưởng khoa: Ths Nguyễn Văn Vinh

Đội ngũ giảng viên của Khoa luôn, đoàn kết, có trình độ chuyên môn tốt, yêu nghề và tâm huyết với công tác giảng dạy. Đặc biệt, nhiều giảng viên của Khoa đã kinh qua công tác thực tế tại các đơn vị kinh doanh nên bài giảng luôn gắn liền với thực tế, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận nhanh với công việc khi ra trường.


Tập thể CBGV Khoa Quản trị kinh doanh

     Khoa QTKD chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Hiệu trưởng nhà trường giao:

     -    Giảng dạy các môn kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chung của ngành Quản trị kinh doanh cho các chuyên ngành của Trường;

     -   Giảng dạy các môn kiến thức chuyên sâu cho các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh thương mại điện tử, Kinh doanh thương mại, kinh doanh xăng dầu ở các bậc đào tạo;

     -   Tham gia các hoạt động nghiên cứa khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Trường và cấp cao hơn; biên soạn tài liệu, đề cương, giáo trình các môn học do Khoa phụ trách; hướng dẫn sinh viên thuộc Khoa thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;

     -   Tham gia công tác giảng dạy chuyên đề theo nhu cầu của các doanh nghiệp đặt hàng;

     -   Quản lý giảng viên, học sinh – sinh viên thuộc phạm vi quản lý của Khoa;

     -   Tham gia các hoạt động khác như ra đề kiểm tra, đề thi, coi thi, chấm thi, hướng dẫn thực tập, cố vấn học tập,…;

     -   Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh nhà trường;

     -   Thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác của nhà trường như công tác bồi dưỡng cán bộ, dân quân tự vệ, …

III. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

 1.   Bậc cao đẳng :

  Hình thức đào tạo: Tập trung

  •  Thời gian đào tạo: 2.5 năm
  •  Các chuyên ngành đào tạo:

     -    Quản trị kinh doanh

    -     Kinh doanh thương mại

    -     Thương mại điện tử

    -     Quản trị xăng dầu và gas

    -     Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

 2.   Bậc trung cấp:

  Hình thức đào tạo: Tập trung

  •  Thời gian đào tạo: 1.5 năm
  •  Các chuyên ngành đào tạo

    -     Thương mại điện tử

    -     Kinh doanh thương mại dịch vụ

    -     Nghiệp vụ bán hàng

 3.   Bậc sơ cấp nghề: Kinh doanh xăng dầu

   Hình thức đào tạo: Tập trung

  •   Thời gian đào tạo: 1 năm

  IV. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.  Bậc cao đẳng
     
Đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt; có kiến thức lý luận cơ bản về quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại và kinh doanh xăng dầu; có kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo; có khả năng tiếp tục học tập, nâng cao trình độ nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

 2.  Bậc trung cấp và nghề

      Trang bị cho người học:

      - Kiến thức về pháp luật, kinh tế, tin học, ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nhân viên kinh doanh như: nghiệp vụ mua hàng, nghiệp vụ tạo nguồn hàng; nghiệp vụ bán hàng (bán hàng truyền thống, bán hàng qua mạng, bán hàng siêu thị,....); phương pháp xác định dự trữ hàng hóa, hàng tồn kho; các hoạt động dịch vụ trong kinh doanh thương mại; các hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng,...

      - Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; giải quyết được các tình huống thông thường trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có sức khoẻ; sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm và có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn,...

 V. CƠ HỘI VIỆC LÀM

      Với truyền thống đào tạo của nhà trường đặc biệt với đội ngũ giảng viên trẻ có năng lực và kiến thức, kinh nghiệm từ thực tế nên có phương pháp đào tạo rất sát thực tiễn, từ đó sẽ giúp người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ, … để bắt kịp và đảm nhận ngay được các vị trí công việc ở đơn vị ngay khi ra trường (giúp các doanh nghiệp không mất chi phí và thời gian đào tạo lại), đặc biệt với những thế mạnh truyền thống của nhà trường như ngành xăng dầu và kinh doanh thương mại. Do được đào tạo một cách cơ bản về kiến thức, kỹ năng, thái độ, sức khỏe đặc biệt là giúp người học có phương pháp giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, độc lập từ đó người học có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong tổ chức khi ra trường, giúp người học có nhiều cơ hội lự chọn việc làm và nhanh chóng thăng tiến trong công việc.

      -  Những công việc mà người tốt nghiệp bậc Cao đẳng có thể đảm nhiệm: quản trị sản xuất, quản trị doanh nghiệp, kinh doanh thương mại điện tử, nhân sự, kiểm soát, xuất nhập khẩu, tiếp vận, bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao nhận, kho hàng,… thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và các loại hình doanh nghiệp.

      -  Những công việc mà người tốt nghiệp bậc Trung cấp và nghề có thể đảm nhiệm: bộ phận kinh doanh, bán hàng, kho hàng, giao nhận hàng hóa, chăm sóc khách hàng trong các loại hình doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

                        

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

Văn phòng Khoa

Địa chỉ: Phòng 34 nhà A1- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP. Hà Nội

Điện thoại: (024)33.530.635

 

 

Share