THÔNG BÁO (về việc tuyển dụng viên chức năm 2017)

       Căn cứ Công văn số 9236/BCT-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại.

        Nhà trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017. Chi tiết cụ thể tải tại đây

Share