THÔNG BÁO VỀ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Thông báo về lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng - Đại học. Thời gian khai giảng 8h ngày 09/03/2019.

Tải thông báo tại đây.

Share