Thông báo tuyển sinh ngắn hạn

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại liên tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ trong  kinh doanh:

 

    1.  Chương trình đào tạo, bồi dưỡng:

* Đào tạo (trình độ sơ cấp):

           + Nhân viên bán hàng xăng dầu (3 tháng hoặc 1,5 tháng)

           + Nhân viên bán hàng siêu thị    (3 tháng)

           + Nghiệp vụ lễ tân                      (3 tháng)

           + Nghiệp vụ bàn                         (3 tháng)

           + Nghiệp vụ bar                          (3 tháng)

           + Chế biến món ăn                     (3 tháng)

* Bồi dưỡng:

                + Nghiệp vụ Bảo vệ môi trường                    (7 ngày)

           + Nghiệp vụ Trưởng cửa hàng xăng dầu       (10 ngày)

           + Nghiệp vụ nâng bậc nghề xăng dầu           (10 ngày)

           + Nghiệp vụ kinh doanh gas - LPG              (10 ngày)

           + Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển xăng dầu, gas (03 ngày)

2. Thời gian mở lớp: Thường xuyên.

3. Địa điểm học tập: Tại trường CĐ KT-KT Thương mại

                                    hoặc tại doanh nghiệp theo yêu cầu

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả mọi người có nhu cầu trong xã hội

5. Hồ sơ bao gồm:

+ Sơ yếu lí lịch có dán ảnh và xác nhận của địa phương hoặc cơ quan

+ Chứng minh nhân dân (phô tô)

+  Ảnh 3x4 : 04 ảnh

          Nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần

          Tại Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng (12, Tầng 1, Nhà A1) 

          Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

          Điện thoại liên hệ: 0433.535247 - 0933353866

Share