Thông báo tuyển sinh đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2019.

      Căn cứ Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

      Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CCBVMT-TH  ngày 01/02/2019 của  Chi cục bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phê duyệt đơn vị tổ chức thực hiện chương trình “đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu theo thông tư 43/2014 /TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường” năm 2019.

Đơn vị tổ chức đào tạo: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.

Mức kinh phí đào tạo: 1.600.000 đồng/học viên/ khóa đào tạo

      Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông báo đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu (Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, vận tải xăng dầu) có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu.

1. Thời gian tổ chức: học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

2. Địa điểm: tại Trường hoặc tại các đơn vị có nhu cầu.

3. Hồ sơ gồm: 01bản sao CMND + 04 ảnh 3x4

 + 01 Hồ sơ trích ngang (kê khai khi nhập học)

4. Thủ tục đăng ký tham gia khóa đào tạo:

      Các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ và danh sách học viên đăng ký tham gia đến địa chỉ:

      Trung tâm Liên kết Đào tạo và Bồi dưỡng,

      Tầng 2 nhà A5,Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

      Để biết thêm chi tiết xin liên hệ qua SĐT: 02433 519 666, 02433 535 247./.

Share