Thông báo mở lớp nghề bán hàng xăng dầu trình độ sơ cấp 3 tháng

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng ngắn hạn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tổ chức lớp “Nghề bán hàng xăng dầu trình độ sơ cấp 3 tháng ”. Cụ thể như sau:
        

         1- Thời gian: Dự kiến khai giảng ngày 26/10/2015
         2-  Địa điểm học tập: Tại trường CĐ KT-KT Thương mại
         3- Chương trình đào tạo:
         - Theo QĐ số 654/QĐ-CĐTM ngày 09/12/2013 của Hiệu trưởng nhà trường
         4- Đối tượng tuyển sinh:
         + Tất cả  mọi người trong xã hội có nhu cầu
         + Người lao động của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
         5- Hồ sơ bao gồm:
         + Sơ yếu lí lịch có dán ảnh và xác nhận của địa phương hoặc cơ quan
         + Chứng minh nhân dân (phô tô)
         +  04 ảnh  3x4
         6- Nghĩa vụ và quyền lợi của học viên:
          Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận của nhà trường

           Nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần, tại Trung tâm Đào tạo -  Phòng 12 - Tầng 1 - Nhà A1- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật thương mại.
         ĐT: 0433.535247 - 093335866

Share