THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

- Đối tượng học: Tất cả SV có nguyện vọng muốn đăng ký học lại, học cải thiện điểm.(chi tiết)
- Tổ chức đăng ký: SV nộp đơn đăng ký học lại, học cải thiện điểm theo mẫu trên trang đăng ký học về Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh) từ tuần 4 (22/01/2018) đến hết tuần 5 (04/02/2018).
- Thời gian thông báo danh sách các lớp học phần được mở: tuần 6 (từ 26/02/2018 đến 02/03/2018)
- Thời gian học: Dự kiến từ tuần 7 (05/03/2018)
- Thời gian thi: theo lịch thi của Phòng Đào tạo công bố trên WebSite ctet.edu.vn
(Mọi thông tin chi tiết mời liên hệ: cô Vân Anh - 0979.821.902 - Phòng Đào tạo)
========================
Trân trọng cảm ơn!
Share