Thẩm định đề tài Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề Thương mại điện tử

Thực hiện nhiệm vụ NCKH năm 2018, ngày 17.10.2018 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức thẩm định đề tài "Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề Thương mại điện tử" do Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại chủ trì

 Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:
Share