Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Thương mại

http://ctet.edu.vn


HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 7 NĂM 2023

      08h00’ ngày 30/6/2023, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2023.
      Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn thanh niên.
     TS. Nguyễn Trung Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Chủ trì Hội nghị.
      Mở đầu, Chủ trì Hội nghị sơ lược tình hình xã hội nói chung, của Nhà trường nói riêng; nhấn mạnh việc thúc đẩy công tác tuyển sinh năm học 2023-2024; chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm học và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.
      Tiếp theo, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng 6/2023 và công việc đang và tiếp tục tiến hành trong tháng 7/2023. Sau đó, đại diện một số đơn vị tham gia đóng góp ý kiến về các mặt hoạt động của Nhà trường. Nội dung chủ yếu cần tiếp tục thực hiện: đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm học 2023-2024; giảng viên các khoa hoàn thiện hồ sơ giảng dạy, khớp khối lượng công tác và nghỉ hè từ 01/7/2023 theo quy định; các phòng, trung tâm chủ động sắp xếp công việc trong tháng 7 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết năm học để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết, bình xét xếp loại lao động, thi đua khen thưởng năm học 2022-2023; sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới; thực hiện thanh toán vượt giờ cho giảng viên các khoa; cập nhật thông tin kịp thời lên website Nhà trường; tổ chức nghỉ hè cho viên chức, nguời lao động an toàn, hiệu quả.
      Cuối cùng, thầy Hiệu trưởng kết luận nội dung Hội nghị giao ban và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tiếp tục tiến hành trong tháng 7/2023.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây