Lễ ra mắt nghề Chăm sóc sắc đẹp và khai trương phòng thực hành Chăm sóc da