LỄ RA MẮT NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VÀ KHAI TRƯƠNG PHÒNG THỰC HÀNH CHĂM SÓC DA