Hội thảo triển khai Hướng dẫn việc Tổ chức và Thực hiện các lớp Tập huấn dự án

         Ngày 14/05/2019 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tiến hành triển khai Hướng dẫn việc Tổ chức và Thực hiện các lớp Tập huấn dự án, chương trình và đề án năm 2019.


 

 

Share