Hội nghị thẩm định đề tài "Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề CNTT"

     Thực hiện nhiệm vụ NCKH năm 2018, ngày 25.10.2018 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức thẩm định đề tài "Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề CNTT" do Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại chủ trì. 

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

 

Share