HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX ĐẲNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI (2015 - 2020)

 

    Sáng ngày 28/3/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IX (2015-2020). Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, đảng viên là trưởng các đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội.

   Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường, Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình, khai mạc Hội nghị.

   Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IX, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại (2015-2020). Dự thảo báo cáo đã nêu chi tiết những thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ và kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, nhiệm vụ chuyên môn, công tác đoàn thể. Từ đó, Đảng bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ.

   Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường trong nửa nhiệm kỳ (2015-2020) được đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường trình bày khoa học, rõ ràng trên tất cả các mặt. Đảng ủy xác định việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội IX là nhiệm vụ trọng tâm. Sự đoàn kết của tập thể từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu cho tới Chi ủy, các cán bộ chủ chốt cùng chuyên viên và người lao động là một trong những điều kiện quan trọng giúp Đảng ủy hoàn thành tốt mọi công tác mà Nghị quyết đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo.

   Thay mặt Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí đã có những chỉ đạo sát sao, tác động trực tiếp tới tình hình thực tiễn của Nhà trường như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước; Triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; Nội dung sinh hoạt Chi bộ cần bám sát tình hình thực tiễn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Hiểu được những khó khăn của Nhà trường trong công tác tuyển sinh, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng bứt phá, vượt khó của toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020.

   Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các đồng chí cho nội dung bản dự thảo báo cáo: về những kết quả Đảng ủy đã đạt được, công tác phát triển đảng viên trẻ, làm phong phú nội dung sinh hoạt chi bộ… để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vị thế của Nhà Trường./.

Share