HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 5/2018

     Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018  được Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tổ chức vào hồi 8 giờ ngày 2/5/2018, nhằm sơ lược tình hình chung của Nhà trường trong tháng 4 và triển khai các công việc trong tháng tiếp theo.

 

     TS. Nguyễn Trung Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị. Cùng sự tham dự của ThS. Đặng Văn Tung - Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Công đoàn Trường và trưởng, phó các đơn vị trong Nhà trường.

     Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Trung Sơn sơ lược tình hình chung của Nhà trường trong tháng 4 và nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm duy trì sự ổn định và phát triển.

     Hội nghị đã bàn bạc và thống nhất một số nội dung:

- Công tác Tài chính-Kế toán:

+ Phòng Đào tạo xây dựng quy định điều chỉnh học phí học lại đối với học sinh, sinh viên. Trình Ban Giám hiệu trước ngày 11/5/2018.

+ Phòng Tài chính-Kế toán khẩn trương chuẩn bị tài liệu, báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 và quyết toán nhà Công vụ.

+ Giao phòng Tổ chức-Cán bộ phối hợp với Công đoàn và các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế lương mới, hoàn thiện trong tháng 6/2018.

- Về cơ sở vật chất:

+ Các đơn vị thực hành tiết kiệm điện, nước và văn phòng phẩm.

+ Hoàn thiện hồ sơ và triển khai gói sửa chữa, cải tạo trong tháng 5/2018.

+ Giao ông Đặng Văn Tung - Phó Hiệu trưởng nghiên cứu đầu tư thiết bị thực hành Gas để phục vụ cho việc thẩm định Xây dựng chương trình kinh doanh Gas.

- Các công tác khác:

+ Phòng Tổ chức-Cán bộ, phòng Tài chính-Kế toán và Phòng Đào tạo thực hiện thí điểm: phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm từng cá nhân trong đơn vị, gửi Ban Giám hiệu theo dõi. (Phòng Tổ chức-Cán bộ tập hợp).

+ Các tháng 6,7/2018, giảng viên các khoa được tạm hoãn thực hiện đi làm giờ hành chính thứ 2, 4, 6. Từ tháng 8/2018 việc đi làm giờ hành chính đối với giảng viên tiếp tục được duy trì. Phòng Tổ chức-Cán bộ tăng cường công tác kiểm tra, báo cáo.

     Trong khuôn khổ hội nghị, các thành viên đã trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị mình và của Nhà trường trong tháng 5. Nhiều góp ý, đề xuất đã được các đơn vị đưa ra để xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã tổng kết và nêu ý kiến về các mảng hoạt động phụ trách.

     Kết thúc hội nghị, phần kết luận của TS. Nguyễn Trung Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2018. Đồng thời, Hiệu trưởng cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo cho từng đơn vị để thực hiện hiệu quả các công tác trong thời gian tới. Các ý kiến chỉ đạo trong Hội nghị sẽ được đơn vị chức năng xây dựng thành Nghị quyết để các đơn vị chủ động thực hiện.

 

Share