HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 4/ 2018

         Sáng ngày 03/4/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2018.

 

         

         TS. Nguyễn Trung Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị.

         Cùng dự với Hội nghị có ThS. Đặng Văn Tung - Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Công đoàn Trường cùng trưởng, phó các đơn vị trong Nhà trường.

 

 

 

         Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Trung Sơn sơ lược tình hình Nhà trường trong thời gian qua:

         - Công đoàn phối hợp với Nhà trường tổ chức thành công chuyến  Du xuân đầu năm tại Thác Bờ - Hòa Bình.

         - Xây dựng quy chế tuyển sinh, công tác tuyển sinh cho năm 2018.

         - Về việc thực hiện Dự án An toàn thực phẩm thuộc chương trình mục tiêu Y tế Dân số của Bộ Công Thương: đã thực hiện thành công tại Thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông – TP Hà nội.

         Tiếp theo, Hội nghị chuyển sang phần Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3 và Chương trình công tác của các đơn vị trong tháng 4, tập chung chủ yếu các nội dung sau:

         + Hội nghị vẫn tiếp tục tập trung vào công tác Tuyển sinh trong tháng 4;

         + Tập trung triển khai công tác tài chính theo Thông tư mới;

         + Triển khai xây dựng Nghị quyết Hội nghị Giao ban và Chương trình công tác hàng tháng gửi các đơn vị;

         + Phòng Tổ chức - Cán bộ phối hợp Công đoàn Trường tổ chức Hội thi Giảng viên giỏi trong tháng 4 và tháng 5;

         + Đẩy mạnh công tác thực hiện Dự án An toàn thực phẩm thuộc chương trình mục tiêu Y tế Dân số của Bộ Công Thương, chuẩn bị cho Đề án nông thôn mới;

         + Tiếp tục lấy phiếu ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

         + Chuẩn bị cho công tác tổ chức thi kết thúc các học phần của kỳ 2 năm học 2017-2018;

         + Công đoàn, Đoàn thanh niên của Nhà trường phối hợp tổ chức Hội thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5;

         - Về công tác Thanh tra - Khảo thí: Triển khai đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần và điều kiện đảm bảo chất lượng;  Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ viên chức và học sinh sinh viên; Đôn đốc triển khai xây dựng Ngân hàng câu hỏi; Phối hợp tham gia công tác tuyển sinh.

         - Về công tác quản lý CSVC: Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất năm 2018.

         Trong khuôn khổ hội nghị, các thành viên đã trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị mình và của Nhà trường trong tháng 4 năm 2018. Nhiều góp ý, đề xuất đã được các đơn vị đưa ra để xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Đồng thời, các Phó Hiệu trưởng cũng đã tổng kết và nêu ý kiến về các mảng hoạt động phụ trách.

         Kết thúc hội nghị là phần kết luận của TS. Nguyễn Trung Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018. Đồng thời, Hiệu trưởng cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo cho từng đơn vị để thực hiện hiệu quả các công tác trong thời gian tới. Các ý kiến chỉ đạo trong Hội nghị sẽ được đơn vị chức năng xây dựng thành Nghị quyết để các đơn vị chủ động thực hiện.

Share