Tin tức - Sự kiện

T6, 08/05/2016 - 16:44

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động của Đảng bộ trường năm 2014 với các nội dung: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng, lãnh đạo xây dựng các Đoàn thể chính trị - xã hội, công tác kiểm tra...

T6, 08/05/2016 - 16:34

Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trang