Nghiên cứu khoa học

T5, 12/27/2018 - 14:18

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thẩm định đề tài “Xây dựng Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của nghề: Marketing thương mại”.

T3, 12/25/2018 - 20:43

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thẩm định đề tài “Xây dựng danh mục thiết bị tối thiểu trong đào tạo của các nghề: Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Quản trị kinh doanh xăng dầu & gas”.

T7, 11/24/2018 - 16:28

Hội thảo chuyên gia “Xây dựng danh mục thiết bị tối thiểu trong đào tạo của các nghề: Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Quản trị kinh doanh xăng dầu & gas

T4, 05/31/2017 - 09:33

Sáng 17/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Cao Bằng tổ chức hội nghị phổ biến Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

T2, 12/05/2016 - 21:04

Ngày 05/12/2016, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ với đề tài “Nghiên cứu và sử dụng bã trà làm chất hấp thụ Cd, Pb và Ni trong nước thải công nghiệp”

T4, 09/07/2016 - 18:06

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Thể chất và Quốc phòng đã đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở “Xây dựng hệ thống tài liệu học tập và giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”

T4, 09/07/2016 - 17:50

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tổ chức bảo vệ 02 đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề, Nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề” và đề tài “ xây dựng danh mục

T4, 09/07/2016 - 17:38

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy - học tập những môn lý luận chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo của Nhà trường, Khoa Lý luận chính trị - GDTC&QP tổ chức buổi Tọa đàm “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị” vào ngày 30 tháng 12 năm 2014.

T4, 09/07/2016 - 17:32

     Chiều ngày 22 tháng 7 năm 2014, các chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn của khoa Quản trị kinh doanh đã được thông qua.

     Khoa Quản trị kinh doanh có 8 chương trình đào tạo của 3 ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Kinh doanh thương mại.  

T4, 09/07/2016 - 17:30

Ngày 01 tháng 7 năm 2014, Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tổ chức Hội thảo chuyên gia về thiết bị dạy nghề cho 02 nghề: nghề Bán hàng trong siêu thị và nghề Marketing thương mại