Lịch họp Nhà trường

T4, 02/27/2019 - 16:35

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019 xem tại đây

 

T2, 07/30/2018 - 15:41

Lịch họp tháng 8/2018 từ ngày 01/08/2018 đến ngày 17/08/2018 chi tiết xem file đính kèm

T6, 02/03/2017 - 20:36

Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017  Tải về

T3, 01/17/2017 - 13:41

Để xem chi tiết lịch công tác      Tải tại đây

T6, 01/06/2017 - 19:30

Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017  Tải về

 

T2, 12/26/2016 - 10:37

LỊCH CÔNG TÁC   (Tuần từ ngày 26/12  đến ngày 30/12/2016 ). Tải về

T6, 12/02/2016 - 22:05

Lịch họp tuần từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016  Tải về

 

T3, 11/29/2016 - 11:30

Tải lịch họp tại đây

Trang