Khoa Marketing

T3, 08/16/2016 - 16:37

Hội thi giảng viên giỏi là hoạt động thường niên của Nhà trường, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, tạo cơ hội để các Giảng viên khoa Marketing thể hiện kiến thức chuyên môn, khả năng sư phạm, nghệ thuật sáng tạo.