Khoa Kế toán

T5, 11/24/2016 - 15:40

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Chi bộ 02 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đỗ Thị Hồng Phượng. Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục điều lệ Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thúy Hồng - Bí thư chi bộ 2.

T3, 10/04/2016 - 10:14

Đề tài, đề cương 1-45        Tải về

Đề tài, đề cương 46-95      Tải về

T3, 08/16/2016 - 16:33

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp ra đời thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, là văn bản quan trọng có ảnh hưởng lớn đến công tác hạch toán kế toán.