Lịch học - Lịch thi

T2, 09/26/2016 - 14:17

Thời khóa biểu Kì I năm 2016-2017  (cập nhật ngày 21/10/2016)   Tải tại đây

T5, 09/08/2016 - 10:26

Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2016-2017         Tải về

T5, 08/18/2016 - 14:39

Tải về Thời khóa biểu học kỳ I năm 2016-2017 tại đây

Trang