Lịch học - Lịch thi

T5, 12/28/2017 - 14:38

Thời khóa biểu cập nhật ngày 04/03/2018

T4, 11/15/2017 - 09:22

Lịch học, lịch thi cập nhật ngày 15/11/2017 xem tại đây

T5, 08/03/2017 - 22:14

Lịch thi lần 2 kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 3/8/2017)           Tải tại đây

T7, 07/22/2017 - 22:29

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2017 - 2018   Tải tại đây

T3, 05/09/2017 - 09:41

Lịch bảo vệ tốt nghiệp khóa 16       Tải tại đây

T3, 05/02/2017 - 10:24

Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Lần I Học Kỳ II - Năm Học 2016 - 2017  Tải tại đây

T4, 04/26/2017 - 15:33

Lịch thi tốt nghiệp lớp 54Q và 55NA        Tải tại đây

T2, 04/03/2017 - 21:00

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 03/4/2017)

T3, 02/14/2017 - 10:57

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 14/2/2017)      Tải tại đây

T6, 01/13/2017 - 11:05

Lịch thi kết thúc học phần lần 2 (học kỳ I; học kỳ phụ)  năm học 2016 - 2017 tải về

Trang