Lịch học - Lịch thi

T5, 09/21/2017 - 08:36

Thời khóa biểu kỳ I năm 2017-2018 (cập nhật ngày 21.9.2019)           Tải tại đây

T3, 09/12/2017 - 09:13

Thời khóa biểu kì I năm 2017 (cập nhật 12.9.2017)        Tải tại đây

T4, 09/06/2017 - 15:18

Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2017-2018 cập nhật 06.0.2017              Tải tại đây

T2, 08/28/2017 - 15:24

Thời khóa biểu kỳ 1 năm 2017-2018 (Cập nhật ngày 27/8/2017)     Tải tại đây

T4, 08/16/2017 - 09:55

Thời khóa biểu kỳ 1 năm 2017-2018 (đã cập nhật TKB khóa 19)              Tải về tại đây

T5, 08/03/2017 - 22:14

Lịch thi lần 2 kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 3/8/2017)           Tải tại đây

T4, 07/26/2017 - 16:08

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 04/08/2017)            Tải ở đây

T7, 07/22/2017 - 22:29

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2017 - 2018   Tải tại đây

T3, 05/09/2017 - 09:41

Lịch bảo vệ tốt nghiệp khóa 16       Tải tại đây

T3, 05/02/2017 - 10:24

Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Lần I Học Kỳ II - Năm Học 2016 - 2017  Tải tại đây

Trang