Lịch học - Lịch thi

T3, 07/31/2018 - 09:09

Lịch thi học kỳ 2 lần 2 năm học 2017 - 2018 (cập nhật ngày 31.07.2018).

T7, 07/14/2018 - 20:12

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 12.08.2018)

T6, 05/04/2018 - 22:13

LỊch thi học kỳ II năm học 2017-2018 cập nhật ngày 4/5/2018. Tải xuống tại đây

T2, 04/09/2018 - 09:04

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (UPDATE NGÀY 21/5/2018)

Tải tại đây

T5, 12/28/2017 - 14:38

Thời khóa biểu cập nhật ngày 04/03/2018

T4, 11/15/2017 - 09:22

Lịch học, lịch thi cập nhật ngày 15/11/2017 xem tại đây

T5, 08/03/2017 - 22:14

Lịch thi lần 2 kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 3/8/2017)           Tải tại đây

T7, 07/22/2017 - 22:29

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2017 - 2018   Tải tại đây

T3, 05/09/2017 - 09:41

Lịch bảo vệ tốt nghiệp khóa 16       Tải tại đây

Trang