Lịch học - Lịch thi

T3, 12/11/2018 - 19:22

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 . Tải xuống tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học:

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

CN, 11/11/2018 - 16:28

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 26/11/2018)

T4, 10/31/2018 - 17:21

Lịch thi học kỳ lớp 56KTXD năm học 2017 - 2018

T5, 09/27/2018 - 08:38

Kết quả đăng ký học của các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung do nhập học muộn đợt 1 (năm học 2018-2019) cập nhật (02-10-2018)

T4, 09/26/2018 - 23:08

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2018 - 2019 (cập nhật 16h ngày 26.09.2018)   Tải tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học:
Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

T4, 09/12/2018 - 16:26

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung đợt 1 năm học 2018 - 2019

T3, 07/31/2018 - 09:09

Lịch thi học kỳ 2 lần 2 năm học 2017 - 2018 (cập nhật ngày 31.07.2018).

T6, 05/04/2018 - 22:13

LỊch thi học kỳ II năm học 2017-2018 cập nhật ngày 4/5/2018. Tải xuống tại đây

T2, 04/09/2018 - 09:04

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (UPDATE NGÀY 21/5/2018)

Tải tại đây

Trang