Lịch học - Lịch thi

T4, 11/15/2017 - 09:22

Lịch học, lịch thi cập nhật ngày 15/11/2017 xem tại đây

T5, 10/05/2017 - 10:24

Thời khóa biểu kỳ 1 năm 2017-2018 (cập nhật ngày 05.10.2017)              Tải tại đây

T4, 09/27/2017 - 09:35

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 27.9.2017)          Tải tại đây

T5, 09/21/2017 - 08:36

Thời khóa biểu kỳ I năm 2017-2018 (cập nhật ngày 21.9.2019)           Tải tại đây

T3, 09/12/2017 - 09:13

Thời khóa biểu kì I năm 2017 (cập nhật 12.9.2017)        Tải tại đây

T4, 09/06/2017 - 15:18

Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2017-2018 cập nhật 06.0.2017              Tải tại đây

T2, 08/28/2017 - 15:24

Thời khóa biểu kỳ 1 năm 2017-2018 (Cập nhật ngày 27/8/2017)     Tải tại đây

T4, 08/16/2017 - 09:55

Thời khóa biểu kỳ 1 năm 2017-2018 (đã cập nhật TKB khóa 19)              Tải về tại đây

T5, 08/03/2017 - 22:14

Lịch thi lần 2 kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 3/8/2017)           Tải tại đây

Trang