Lịch học - Lịch thi

T3, 05/14/2019 - 15:50

Lịch thi kỳ II năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 16/5 xem tại đây

T3, 05/14/2019 - 15:48

Lịch bảo vệ Khóa Luận khóa 18 xem tại đây

T3, 01/29/2019 - 10:50

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 . Tải xuống tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học:

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

T4, 01/16/2019 - 14:36

Lịch thi lần 2 kỳ I năm học 2018 - 2019. Tải xuống tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin.

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Mrs Vân Anh - 02433.532.091)

T3, 01/15/2019 - 11:17

Thông báo thời gian đăng ký lớp học lại, học bổ sung, học cải thiện điểm đợt 2 năm học 2018 - 2019.

Kế hoạch tổ chức

- Đối tượng học: Tất cả HSSV có nguyện vọng muốn đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung (học cải thiện điểm áp dụng cho SV cao đẳng khóa 18 trở về trước).

T3, 01/15/2019 - 11:12

Thông báo về kế hoạch thực hiện thực tập cuối khóa cho K18, Lớp 57NA năm học 2018 - 2019. Tải xuống tại đây.

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin.

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

CN, 11/11/2018 - 16:28

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 26/11/2018)

T4, 10/31/2018 - 17:21

Lịch thi học kỳ lớp 56KTXD năm học 2017 - 2018

T5, 09/27/2018 - 08:38

Kết quả đăng ký học của các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung do nhập học muộn đợt 1 (năm học 2018-2019) cập nhật (02-10-2018)

T4, 09/26/2018 - 23:08

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2018 - 2019 (cập nhật 16h ngày 26.09.2018)   Tải tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học:
Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

Trang