Lịch học - Lịch thi

T4, 11/13/2019 - 09:37

Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 trong trường. Tải xuống tại đây.

Mọi thông tin liên hệ Th. Quỳnh PĐT: 0904624879

T5, 09/12/2019 - 11:41

Lịch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2019 - 2020 cho khóa 19. Tải xuống tại đây.

Liên hệ để được trợ giúp thông tin: Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh)

T2, 08/26/2019 - 10:44

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 ( CẬP NHẬT NGÀY 04/09/2019)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 . Tải xuống tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học: Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh)

 
T2, 08/19/2019 - 10:53

Lịch thi tốt nghiệp cho lớp 57NA. Tải xuống tại đây.

Liên hệ để biết thêm thông tin Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh): 0904.624.897

T2, 08/19/2019 - 10:51

LỊCH THI LẦN 2 KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 CÁC LỚP TRONG TRƯỜNG. Tải xuống tại đây

Liên hệ để biết thêm thông tin Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh): 0904.624.897

T3, 05/14/2019 - 15:50

Lịch thi kỳ II năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 16/5 xem tại đây

T3, 05/14/2019 - 15:48

Lịch bảo vệ Khóa Luận khóa 18 xem tại đây

T3, 01/29/2019 - 10:50

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 . Tải xuống tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học:

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

T4, 01/16/2019 - 14:36

Lịch thi lần 2 kỳ I năm học 2018 - 2019. Tải xuống tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin.

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Mrs Vân Anh - 02433.532.091)

T3, 01/15/2019 - 11:17

Thông báo thời gian đăng ký lớp học lại, học bổ sung, học cải thiện điểm đợt 2 năm học 2018 - 2019.

Kế hoạch tổ chức

- Đối tượng học: Tất cả HSSV có nguyện vọng muốn đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung (học cải thiện điểm áp dụng cho SV cao đẳng khóa 18 trở về trước).

Trang