THÔNG BÁO: V/V TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BỔ SUNG

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2018-2019 và kế hoạch đào tạo của các lớp cao đẳng;

Căn cứ số SV còn nợ các học phần trong năm học 2018-2019 của SV tính đến ngày 12/09/2018.

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ đợt I năm 2018-2019 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức

- Đối tượng học: Tất cả SV có nguyện vọng muốn đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung do nhập học muộn.

- Tổ chức đăng ký: SV nộp đơn đăng ký học lại, học cải thiện điểm theo mẫu trên trang đăng ký học về Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh)  từ 12/09/2018 đến hết 21/09/2018.

- Thời gian thông báo danh sách các lớp học phần được mở: 25/09/2018

- Thời gian học: Dự kiến từ tuần 10 (01/10/2018)

- Thời gian thi: theo lịch thi của Phòng Đào tạo công bố trên Website ctet.edu.vn

2. Các học phần dự kiến mở

Căn cứ vào đơn đăng ký học lại, học cải thiện điểm của SV và điều kiện thành lập lớp, Phòng Đào tạo sẽ thông báo kế hoạch chi tiết của các lớp học phần được mở.

3. Học phí

SV đóng học phí theo quy định tại Phòng Đào tạo.

Mẫu đơn chung: tải tại đây 

Nội dung thông báo: tải tại đây

 

 

Share