Thời khóa biểu kỳ III năm học 2018 - 2019 (02-10-2018)

Thời khóa biểu, danh sách sinh viên đăng ký học ghép, học bổ sung học kỳ III đợt 1 cập nhật ngày 02-10-2018 năm học 2018 - 2019  Tải tại đây

 Kết quả đăng ký học của các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung do nhập học muộn đợt 1 (năm học 2018-2019) Tải tại đây

 Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học:

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

Share