THỜI KHÓA BIÊU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( CẬP NHẬT NGÀY 26/09/2018)

Thời khóa biểu kỳ I năm học 2018 - 2019 (cập nhật 16h ngày 26.09.2018)   Tải tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học:
Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

Share