KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN K18 NĂM 2018 - 2019

Thông báo về kế hoạch thực hiện thực tập cuối khóa cho K18, Lớp 57NA năm học 2018 - 2019. Tải xuống tại đây.

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin.

Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh - Ms Vân Anh - 02433.532.091)

Share