Giới thiệu Phòng Đào tạo

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TO

I. Cơ cu t chc

1. Lãnh đo phòng

          1. Thạc sỹ Quách Xuân Trường – Trưởng phòng

          2. Thạc sỹ Nguyễn Hữu Quỳnh – Phó Trưởng phòng

 

Trưởng phòng đào tạo Ths. Quách Xuân Trường

Phó Trưởng phòng đào tạo Ths. Nguyễn Hữu Quỳnh

2. Cán b, chuyên viên phòng

          - Số lượng: 03 người

          - Trình độ: 100% Thạc sỹ

Tập thể cán bộ phòng đào tạo

II. Chc năng, nhim v

1. Chc năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý và triển khai công tác đào tạo các bậc đào tạo dài hạn chính quy của Nhà trường.

2. Nhim v

* Công tác kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu, lịch thi kết thúc học phần phù hợp với kế hoạch chung của toàn khóa học và năm học.

* Công tác tổ chức và quản lý đào tạo

- Quản lý chất lượng giảng dạy. Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy. Theo dõi các hoạt động nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy. Tổ chức vận hành và khai thác các phần mềm quản lý đào tạo, xác nhận khối lượng, công tác giảng dạy.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác đào tạo nhằm không ngừng cải tiến nội dung chương trình, phương pháp đào tạo;

- Phối hợp với phòng Khoa học và các khoa nghiên cứu đề xuất, xây dựng, chỉnh lý chương trình đào tạo của tất cả các bậc đào tạo;

- Thư kí thường trực Hội đồng tốt nghiệp;

- Đầu mối triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục Đại học;

- Thực hiện công tác hành chính đào tạo: Tập hợp kết quả học tập, cấp, phát, in và quản lý văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, lập sổ sách theo dõi, báo cáo, thống kê, chứng thực;

- Chủ trì việc kí hợp đồng thỉnh giảng, tập hợp kết quả học tập của học sinh tại các cơ sở đào tạo ngoài trường.

* Công tác khác

- Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu, các công văn đi, đến có liên quan đến công tác đào tạo;

- Tổ chức khai thác, sử dụng, đề nghị trang bị mới hoặc bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

III. Thành tích đt đưc 

 

STT Danh hiệu Nội dung Năm Đơn vị cấp Ghi chú
1 Danh hiệu tập thể lao động xuất xắc Đã có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” và thục hiện các nhiệm vụ công tác khác năm học 2007-2008 09/12/2008 Bộ Công thương  
2 Bằng khen Đã có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” và thục hiện các nhiệm vụ công tác khác năm học 2007-2008 21/10/2008 Bộ Công thương  
3 Danh hiệu tập thể lao động xuất xắc Đã có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” và thục hiện các nhiệm vụ công tác khác năm học 2008-2009 16/10/2009 Bộ Công thương  
4 Bằng khen Đã có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chúc Công đoàn vững mạnh năm học 2009-2010 20/09/2010 BCH Công đoàn Công thương Việt Nam  
5 Bằng khen Đã có thành tích trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến xuất sắc 5 năm (2005 – 2009) 13/7/2010 Bộ Công thương  
6 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2007-2008 07/10/2010 Bộ Công thương  
7 Danh hiệu tập thể lao động xuất xắc Đã có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2009-2010 22/10/2010 Bộ Công thương  
8 Giấy khen  Đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch vũng mạnh tiêu biểu” 3 năm liền 2009 - 2011 6/02/2012 BCH Đảng bộ khối các trường Đại học , cao đẳng Hà Nội.  
9 Danh hiệu tập thể lao động xuất xắc Đã có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2010 - 2011 27/09/2011 Bộ Công thương  

IV. Địa Chỉ liên hệ:

1. Địa chỉ phòng.

Phòng 106 – 108 – 110 Nhà A1, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại, số 126 phố Xốm – phường Phú lãm - quận Hà Đông – TP. Hà nội.

2. Điện thoại.

          - Số máy 1: 02433.532.091

          - Số máy 2: 024.8588.7609

          3. Địa chỉ Email: daotao.ctet@gmail.com

          4. Mạng xã hội: https://www.facebook.com/ctet.edu.vn

Share