Giới thiệu khoa Ngoại ngữ

I. Cơ cấu tổ chức

1.1. Lãnh đạo Khoa

          Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-CĐTM, ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.  


Trưởng Khoa
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó trưởng Khoa
ThS. Doãn Thị Phương

Phó trưởng Khoa
ThS. Trương Hồng Thúy

1.2. Đội ngũ giảng viên

- Số lượng: 30 giảng viên.

- Trình độ: 02 Nghiên cứu sinh, 26 Thạc sĩ và học viên cao học; 02 cử nhân.

Nhiều giảng viên có 2 bằng đại học các trường thuộc khối ngành kinh tế và ngoại ngữ khác, ngoài tiếng Anh.

Khoa có 2 bộ môn trực thuộc là Bộ môn Tiếng Anh Cơ bảnvàBộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành.

 

BM. TIẾNG ANH CƠ BẢN

BM. TIẾNG ANH CHUYÊN   NGÀNH

1. Nguyễn Hữu Nguyên- TBM

2. Trương Hồng Thúy

3. Lê Thị Thanh Hải

4. Lê Thị Thanh Hiển

5. Nguyễn Thị Hồng Kông

6. Hoàng Thị Mến

7. Nguyễn Thị Minh Ngọc

8. Nguyễn Thị Hồng Thơm

9. Phùng Thu Trang

10. Ngô Văn Bắc

11. Dương Kim Tuyến

12. Phan Thị Cúc

13. Lương Như Trang

14. Nguyễn Thị Mai

15. Nguyễn Thị Huyền A- Trợ lý Khoa

1. Hà Thị Bích Liên- TBM

2. Nguyễn Thị Bích Thủy

3. Doãn Thị Phương

4. Nguyễn Thị Thu Giang

5. Bùi Thị Thu Hiền

6. Đặng Thị Minh Khuyên

7. Lê Thị Thu Thủy

8. Lê Thị Thu Hà

9. Vũ Thanh Huyền

10. Hoàng Minh Phương

11. Tưởng Thị Lan

12. Nguyễn Thị Huyền B

13. Hoàng Thị Mỹ Dung

14. Nguyễn Thị Việt Nga

15. Đôn Tú Anh

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

-   Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần Ngoại ngữ theo chương trình chi tiết đã được nhà trường phê duyệt cho học sinh- sinh viên các bậc học thuộc các khối không chuyên ngữ trong toàn trường và đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và tiếng Anh du lịch bậc cao đẳng.

-   Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn.

-   Quản lý viên chức trong khoa, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HSSV nhằm giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học, tham gia giáo dục rèn luyện học sinh sinh viên.

- Tham gia biên dịch, phiên dịch và các họat động dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường.

 

III. Thành tích đạt được

3.1. Thành tích tập thể

Nhiều bằng khen của Bộ Công Thương và của Công đoàn Công thương Việt Nam.

3.2. Thành tích cá nhân

- 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ;

- 09 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam;

          - Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở, nhiều năm liền.

 

IV. Ngành nghề đào tạo

- Tiếng Anh thương mại

- Tiếng Anh Du lịch 

4.1. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng sử dụng các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tương đương bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế - xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường chuyên ngành Tiếng Anh thương mại phục vụ mục đích nghề nghiệp; có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 4.2.  Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch

Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo; có khả năng sử dụng các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tương đương bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, cùng các kiến thức chuyên ngành du lịch như nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ phục vụ khách sạn,..., và các kiến thức bổ trợ khác phục vụ mục đích nghề nghiệp; có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

V. Cơ hội học tập, nghề nghiệp và vị trí việc làm

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại có thể làm việc ở các vị trí như: nhân viên phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, nhân viên lễ tân, nhân viên văn phòng, ...  cho các cơ quan, doanh nghiệp và các đơn vị khác thuộc mọi thành phần kinh tế.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh du lịch có thể làm việc ở các vị trí như: nhân viên lễ tân, nhân viên giám sát, quản lý ở bộ phận lễ tân khách sạn; nhân viên hướng dẫn du lịch, điều hành các chương trình du lịch, tiếp thị du lịch, v.v., tại các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, du lịch, nội địa và quốc tế.

 

 

Share