Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Khoa

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Trương Hồng Thúy

2. Đội ngũ giảng viên trong Khoa

          - Số lượng: 19 giảng viên.

         - Trình độ: 02 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ ; 02 cử nhân.

         Nhiều giảng viên có 2 bằng đại học các trường thuộc khối ngành kinh tế và ngoại ngữ khác, ngoài tiếng Anh.

         Khoa có 2 bộ môn trực thuộc là Bộ môn Tiếng Anh Cơ bản và Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành.

  

 

BM. TIẾNG ANH CƠ BẢN BM. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

1.Trương Hồng Thúy - P.Trưởng Khoa

2. Nguyễn Hữu Nguyên- TBM

3. Ngô Văn Bắc

4. Lê Thị Thanh Hải

5. Nguyễn Thị Mai

6. Hoàng Thị Mến

7. Nguyễn Thị Minh Ngọc

8. Dương Thị Kim Tuyến

9. Nguyễn Thị Huyền A- Trợ lý

 

1. Nguyễn Thị Bích Thủy-Trưởng Khoa

2. Hà Thị Bích Liên- TBM

3. Đôn Tú Anh

4. Nguyễn Thị Thu Giang

 

5. Vũ Thị Thanh Huyền

 

6. Nguyễn Thị Huyền B

 

7. Tưởng Thị Lan

 

8. Nguyễn Thị Việt Nga

 

9. Hoàng Minh Phương

10. Lê Thị Thu Thủy 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

         -   Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần Ngoại ngữ theo chương trình chi tiết đã được nhà trường phê duyệt cho học sinh- sinh viên các bậc học thuộc các khối không chuyên ngữ trong toàn trường và đào tạo ngành Tiếng Anh bậc cao đẳng.

         -   Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn.

         -   Quản lý viên chức trong Khoa, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên.

         - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HSSV nhằm giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học, tham gia giáo dục rèn luyện học sinh sinh viên.

         - Tham gia biên dịch, phiên dịch và các hoạt động dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường.

 III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Thành tích tập thể

          Nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2008, 2010, 2013;

          Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam năm 2010, 2011, 2018.

3.2. Thành tích cá nhân

         - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 ;

         - Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm 2008, 2013;

         - Bằng khen của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2007;

         - Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam;

         - Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở, nhiều năm liền.

 IV. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: Tiếng Anh

1. Mục tiêu đào tạo

         Đào tạo người học trình độ cao đẳng ngành, nghề Tiếng Anh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có ý thức kỷ luật, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có khả năng phối hợp các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và các kiến thức bổ trợ liên quan phục vụ mục đích nghề nghiệp để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; có ý tưởng sáng tạo, tinh thần cầu tiến; đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

         Nội dung chính của khóa học bao gồm các nội dung kiến thức cơ bản về ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng như: Dẫn luận ngôn ngữ, cơ sở văn hóa Việt Nam, tiếng Việt thực hành, ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng, ngữ âm- âm vị, dịch, văn hóa Anh ­- Mỹ; các kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ như: ngôn ngữ đối chiếu và các kỹ năng thực hành nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở trình độ trên trung cấp. Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, thuyết trình, đàm phán, tiếng Anh văn phòng, tiếng Anh trong giao dịch điện thoại, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng- an ninh.

         Kết thúc khóa học người học đạt được trình độ tiếng Anh tương đương bậc B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương 550-595 điểm của bài thi TOEIC.

2. Cơ hội học tập, nghề nghiệp và vị trí việc làm

         Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các vị trí có sử dụng tiếng Anh như: lễ tân, trợ lý, nhân viên văn phòng, bán hàng, nhân viên xuất nhập khẩu … trong các tổ chức, doanh nghiệp nội địa và quốc tế; biên dịch viên, phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không, trợ giảng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo.   

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

      Địa chỉ:  Phòng 406 nhà A1 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại      

Share