Giới thiệu khoa Marketing

I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Phú Phúc

 

Phó Trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Oanh

 

2. Đội ngũ giảng viên trong khoa

- Số lượng: 21 Cán bộ, giảng viên

- Trình độ: 01 Thạc sỹ NCS; 19 Thạc sỹ và 01 cử nhân là Thư ký khoa

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

               Khoa Marketing là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, có các nhiệm vụ sau đây:

               1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo quy định của Nhà trường;

               2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

               3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

               4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

               5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

               6. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

III. Thành tích đạt được

               Trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của mình khoa Marketing luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Ban giám hiệu, Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban chức năng của Nhà trường,  Khoa luôn là một tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điều đó được minh chứng với các thành tích như sau:

               - Năm 2012, 2013, 2014, 2015 khoa luôn đạt Tập thể Lao động tiên tiến.

               - Năm 2013 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

               - Năm 2014 được tặng Bằng khen của Công đoàn ngành Công Thương.

IV. Ngành nghề đào tạo, mục tiêu đào tạo

1. Ngành nghề đào tạo

               Marketing là việc nghiên cứu và tiếp cận thị trường, phát hiện ra các cơ hội kinh doanh và khai thác chúng một cách có hiệu quả. Cơ hội kinh doanh chính là các nhu cầu và ước muốn của khách hàng cần đươc thỏa mãn. Marketing tìm cách trả lời cho câu hỏi: khách hàng cần gì, khi nào, ở đâu và sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho nó?... Marketing có chức năng là thu hút và gìn giữ khách hàng, đánh bại đối thủ cạnh tranh thông qua chiến lược marketing bao gồm nhiều hoạt động kế tiếp và có liên quan chặt chẽ với nhau.

Các chuyên ngành được đào tạo bậc Cao đẳng: Marketing thương mại; Marketing thương mại quốc tế và Quản trị thương hiệu,

Ngành được đào tạo bậc Trung cấp: Marketing

2. Mục tiêu đào tạo

               Sau khi học xong chương trình người học có thể:

2.1. Về kiến thức:

               - Trình bày được các kiến thức cơ bản liên quan đến thị trường và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.

               - Diễn đạt được những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp, văn hóa doanh nghiệp, tâm lý kinh doanh và kỹ năng chăm sóc khách hàng trong quá trình tác nghiệp hoạt động marketing.

               - Vận dụng được kiến thức đã học để triển khai, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo nguyên lý và chiến lược marketing tại các đơn vị.

2.2. Về kỹ năng:

               - Thực hiện được một số nội dung chủ yếu của hoạt động nghiên cứu thị trường như tiếp cận đối tượng nghiên cứu, thu thập thông tin, triển khai, xử lý số liệu.

               - Thực hiện được một số giải pháp marketing căn bản như chào hàng, giới thiệu sản phẩm, triển khai chương trình xúc tiến bán hàng, giao tiếp công chúng và chăm sóc khách hàng đã được hoạch định trong quá trình kinh doanh.

               - Phát hiện được các vấn đề marketing có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại tổ chức, doanh nghiệp; có thể giải quyết vấn đề một cách độc lập, hoặc theo nhóm trong phạm vi chức trách cho phép.

2.3. Thái độ nghề nghiệp:

               Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực marketing.

V. Cơ hội học tập, nghề nghiệp và vị trị việc làm

1. Cơ hội học tập, nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp và khả năng thăng tiến:

               Với chuyên môn về marketing, người học có thể làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất (bộ phận nghiên cứu và phát triển, phòng thị trường…) các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ các cơ quan, tổ chức phi lợi nhuận v.v… Môi trường làm việc của người làm marketing rất rộng mở. Thường xuyên phải đi lại, gặp gỡ, nghiên cứu, thống kê, báo cáo v.v… là đặc điểm của nghề này. Bên cạnh đó, áp lực công việc cao cũng đòi hỏi năng lực tư duy sáng tạo.

               Hiện nay ở Việt Nam có đến 49% bản tin tuyển dụng dành cho những vị trí thuộc lĩnh vực marketing. Đây là nghề có nhu cầu nhân lực rất lớn vì nền kinh tế càng phát triển, người ta càng cần đến marketing và khoảng 30% vị trí quản lý doanh nghiệp cấp cao được nắm giữ bởi những người từng ở các vị trí khác nhau thuộc marketing. Cơ hội thăng tiến ở nghề này là rất cao.

Cơ hội học tập, nâng cao trình độ:

               - Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, biết vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn.

               - Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.

2. Vị trí việc làm

               Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành tác nghiệp viên marketing, có khả năng thực hiện các kế hoạch về marketing như kế hoạch phân phối, phát triển thương hiệu, định giá, quảng cáo, khuyến mại, chào hàng, dịch vụ khách hàng tại đơn vị; có thể làm việc ở các vị trí nhân viên tiếp thị, quảng cáo, nhân viên hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực marketing và các công việc khác có liên quan tại các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nhà nước và tư nhân hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có liên quan đến marketing.

               Một cách khái quát nhất, công việc của người làm marketing là:

               - Nghiên cứu thị trường: nghiên cứu và dự báo xu hướng vận động của thị trường, phân tích tác động của các yếu tố môi trường vĩ mô đến hoạt động marketing của doanh nghiệp.

               - Nghiên cứu và theo dõi cạnh tranh: dự báo phản ứng của các đối thủ cũng như đề xuất kế hoạch đối phó với cạnh tranh.

               - Nghiên cứu hành vi mua của người tiêu dùng: phân tích và dự đoán những phản ứng có thể có của người tiêu dùng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp.

               - Xây dựng và lựa chọn chiến lược marketing một cách tối ưu cho các nhóm khách hàng khác nhau.

               - Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới nhằm đáp ứng tốt hơn mọi thay đổi từ phía nhu cầu của khách hàng.

               - Xây dựng và quản lý chủng loại sản phẩm nhằm đáp ứng các cấp độ nhu cầu khác nhau, các nhóm khách hàng khác nhau.

               - Xây dựng và điều chỉnh chính sách giá sản phẩm của doanh nghiệp (mức giá bán, mức hay tỷ lệ chiết khấu, giá khuyến mại…)

               - Thiết kế và quản lý hệ thống kênh phân phối sao cho sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

               - Xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình khuyếch trương, xúc tiến như quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng v.v…, đồng thời đánh giá hiệu quả của những kế hoạch và chương trình xúc tiến đó.

               - Xác lập và quản lý mối quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo thỏa mãn khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

               - Thực hiện việc đánh giá và kiểm tra hoạt động marketing của doanh nghiệp, từ đó có những thay đổi cần thiết và đưa ra những tư vấn hợp lý cho những người làm công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp.

VI. Địa chỉ liên hệ

Tầng 3 nhà A1, phòng 314, 318

Điện thoại: 024 33 532 058   

Email: khoamarketing22011@gmail.com       

Share