Giới thiệu Hội cựu chiến binh


ThS-GVC: Trần Văn Cốc
Chủ tịch Hội


Cán sự. Lê Huy Sự
Phó Chủ tịch


ThS-GV: Ngô Quốc Sơn
UV BCH

Hội Cựu chiến binh Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại

  • Được thành lập theo quyết định số 03/QĐTL-CCB ngày 6 tháng 12 năm 2003 do Chủ tịch Hội CCB thị xã Hà Đông ký với số lượng 51 hội viên
  • Số lượng hội viên năm 2014 là: 18 đ/c, được tổ chức sinh hoạt theo 2 chi hội

+ Chi hội 1: Cựu chiến binh khối giảng viên gồm 7 đ/c, do đ/c Ngô Quốc Sơn làm chi hội trưởng.

+ Chi hội 2: Cựu chiến binh khối phục vụ gồm 11 đ/c, do đ/c Lê Huy Sự làm chi hội trưởng.

Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

  • UBND quận Hà Đông tặng bằng khen năm 2013.
  • BCH quận Hội CCB Hà Đông tặng giấy khen cho Hội CCB nhà trường trong các năm 2010, 2011, 2012.

BCH quận Hội CCB Hà Đông tặng giấy khen cho 6 lượt Hội viên trong các năm 2010, 2011, 2012, 2013.

 

Share