Giới thiệu Công đoàn trường

1. BCH Công đoàn Trường gồm:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy- Chủ tịch
  2. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh- Phó Chủ tịch
  3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai- UVTV
  4. Đ/c Đoàn Hoài Đức
  5. Đ/c Đỗ Đặng Sàng
  6. Đ/c Vũ Kim Trà
  7. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thu
  8. Đ/c Đào Thị Ánh Hồng

2. Tổng số đoàn viên: 290 người, trong đó 214 nữ,sinh hoạt tại 14 Công đoàn bộ phận.

3. Về trình độ: Trên 90% đoàn viên có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó trên 70% giảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sỹ và đang đi học Cao học hoặc Nghiên cứu sinh. 

4. Thành tích được ghi nhận:

        - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: năm 2011.

       - Liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc các năm học;   

       - Bằng khen của Công đoàn Công Thương  tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào ủng hộ, đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện của ngành năm 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013;

       - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào ủng hộ, đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện năm 2009, 2012;

       - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng tập thể nữ CBVC trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, năm 2010; 

       - Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng tập thể Nữ CBCC Trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào th đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” 5 năm 2005-2009;

       - Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, năm 2010, 2013.

       - Nhiều cá nhân và tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Share